کارگروه سلامت

کارگروه سلامت انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

اهداف این کارگروه:

ورزش

راه اندازی نشست های ورزشی و ارایه بسته های ورزشی  / تفریحی به اعضا و خانواده ها

حمایت از گروه های ورزشی و ارتقای کیفیت عملکردی

دوره های آموزشی ورزشی کوتاه مدت به صورت زنده یا مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی

پزشکی

برگزاری نشست های مربوط به پزشکی و سلامت

تهیه برنامه و گزارش های کوتاه ویدیویی یا نوشتاری درباره مسائل مربوط به پزشکی

بهداشت

برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی در باره بهداشت به صورت زنده یا مجازی

تهیه برنامه و گزارش های کوتاه ویدیویی یا نوشتاری درباره مسائل مربوط به بهداشت

جهت اطلاع بیشتر از برنامه های آتی این کارگروه و همچنین همکاری با این کارگروه می توانید با روابط عمومی انجمن از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید.