تماس با ما

از طریق فرم زیر میتوانید با انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی در ارتباط باشد.

سعی خواهد شد در کوتاهترین زمان ممکن به ایمیل شما پاسخ داده شود.

    اسم شما (حتماْ بنویسید)

    ایمیل شما (حتماْ بنویسید)

    موضوع پیام

    پیام شما (ترجیحاْ‌به فارسی)