کارگروه فرهنگ

کارگروه فرهنگ انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

اهداف این کارگروه:

نشست های فرهنگی

الف. برگزاری ی جنگ هنر که ترکیبی از شعر خوانی، داستان خوانی، سخنرانی ی فرهنگی، موسیقی به اشکال مختلف آن،  رقص، نمایش، فیلم کوتاه و برگزاری ی نمایشگاه های جنبی یا مستقل نقاشی، خطاطی، گرافیک، مجسمه سازی و … همراه با نشست

ب. نشست های مدون در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله ادبیات، موسیقی، فیلم و سایر هنر ها بنا به درخواست

پ. نشست های موضوعی/ شخصیتی /  فرهنگی با توجه به شرایط و نیاز جامعه

آموزش

الف. کارگاه های آموزشی نویسندگی ی خلاق، موسیقی، نقاشی، خطاطی، رقص …

ب. نشست های مدون  پیشرفته در موضوعات مختلف

مطالعات تحلیلی

تشکیل گروه های مطالعاتی با اهداف مشخص فرهنگی و اجتماعی

کتابخانه ومرکز فرهنگی

الف. تشکیل کتابخانه های مجازی در حوزه های مختلف با موضوعات مختلف

جهت اطلاع بیشتر از برنامه های آتی این کارگروه و همچنین همکاری با این کارگروه می توانید با روابط عمومی انجمن از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید.