گروه برنامه ریزی استراتژیک

گروه تحقیق و توسعه ( برنامه ریزی استراتژیک)

 

گروه تحقیق و توسعه یکی از کارگروههای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی میباشد که در زمینه برنامه ریزی های کلان و بلند مدت انجمن فعالیت مینماید.

جمع آوری نظرات هیات مدیره، اعضای انجمن و سایر علاقه مندان به جامعه ایرانی استرالیای جنوبی ، ارائه پیشنهادات و اطلاحات در راستای توسعه و بروز نمودن اساسنامه انجمن به مجمع عمومی، توسعه روشهای اخذ رای در مجمع عمومی وارائه پیشنهادات در جهت بهبود شیوه های مدیریتی و اجرایی فعالیتها، از جمله موارد مهم در حوزه فعالیت این گروه میباشد.

گروه تحقیق و توسعه تاسیس ” خانه ایرانیان” را به عنوان یکی از اهداف اصلی انجمن در نظر داشته و روشهای تقویت بنیه مالی انجمن را در جهت دستیابی به این مهم، بررسی و ارائه مینماید.

گروه تحقیق و توسعه همواره آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شماست ، لذا از دوستانی که تمایل به همکاری با این کارگروه یا ارائه نظرات را دارند دعوت میشود که با مسوول روابط عمومی انجمن تماس حاصل فرمایند.

communications@pcasa.org.au