گروه ورزش و سرگرمی

 

کارگروه ورزش سرگرمی

 

کارگروه ورزش سرگرمی تحت پوشش انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیا جنوبی فعالیت های خود را به منظور انسجام، مودت، دید و بازدید، بزم و شادی در فضايي دور از گرایشات سیاسی و مذهبی جهت ایجاد همبستگی ایرانیان در گروه های ورزشی، هنری فعالیت مینماید. لذا از کلیه ایرانیان ساکن استرالیا جنوبی جهت همکاری، شرکت، و پیشنهادات مفید برای بهتر برگزار نمودن این هدف دعوت بعمل میاید تا در برنامه ها و فعالیت هایی که برای شما و عزیزانتان فراهم گردیده حضور یابید تا با دیدارمان دلها را بهم نزدیک تر کنیم.

 

جهت اطلاعات بیشتر شما میتوانید با مسوول روابط عمومی انجمن از کانالهای ارتباطی ذیل تماس حاصل فرمایید:

communications.pcasa@gmail.com

https://www.facebook.com/communications.pcasa

 

Radio Ferdowsi

تلفن: ۸۳۱۳۵۰۰۰               هر یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰

https://radio.adelaide.edu.au/program/persian-program