گروه آموزش و اطلاع رسانی

اهداف کارگروه آموزشی انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

این گارگروه منطبق با اهداف مندرج در اساسنامه انجمن در نظر دارد با مشاركت در تهيه كتابچه های راهنما برای تازه واردين به استرالیای جنوبی برگزاری سمینارها آموزشی از جمله كاريابی، رزومه نویسی، ثبت شرکت، مسایل مالیاتی، اجاره و خرید مسکن٬ بهداشت و سلامت و …. همچنین برگزاری كارگاههای آموزش موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، فیلمبرداری و رقص در پاسداشت فرهنگ ایران زمین کوشا باشد.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اطلاع از برنامه های آتی این کارگروه و همکاری با این کارگروه آموزشی می توانید با روابط عمومی انجمن از طریق ایمیل communications@pcasa.org.au تماس حاصل فرمایید .