گروه فرهنگی و هنری

کارگروه فرهنگی و هنری

 

کارگروه فرهنگی و هنری یکی از کارگروههای اجرایی انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی میباشد که در زمینه هماهنگ سازی برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در چهارچوب های انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی فعالیت مینماید.

از زیر شاخه های این کارگروه، کمیته شب شعر، کمیته موسیقی، (و در آینده نزدیک) کمیته فیلم و سینما میباشد. گروهک های فعال کوچکتری که در زمینه های هنرهای تجسمی، نقاشی و تصویرگری و سایر هنرهای اصیل ایرانی تمایل به همکاری با انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی را داشته باشند نیز در لوای این کارگروه فعالیت خواهند داشت.

توسعه فرهنگ ایرانی و پارسی و آشنا سازی جامعه چند ملیتی و چند فرهنگی استرالیا با فرهنگ و آداب و رسوم ملی و قومیتی ایرانی از مهمترین اهداف کارگروه فرهنگی و هنری انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی میباشد.

 

زنده نگاه داشتن موسیقی و زبان پارسی که به عنوان شاخصه های اصلی فرهنگی و ملی ما ایرانیان به حساب می آید، مخصوصا برای کودکان و جوانان ایرانی ساکن استرالیا، از جمله خطوط اصلی انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی و کارگروه فرهنگی و هنری است.

 

کارگروه فرهنگی و هنری مفتخر است تا زمینه های بایسته و شایسته برای ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی را برای هموطنان ایرانی ساکن استرالیای جنوبی فراهم نماید، لذا از دوستانی که تمایل به همکاری با این کارگروه را دارند دعوت میشود که با مسوول روابط عمومی انجمن تماس حاصل فرمایند.

 

communications@pcasa.org.au

https://goo.gl/l6Ns9b

رادیو فارسی ادلید – صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

تلفن: ۷۱۳۲۵۰۰۰               هر یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰

http://radio.adelaide.edu.au/program/persian-program