آرشیو دسته: فرهنگ و هنر

۱۲ مارچ ۲۰۲۲ در آستانه نوروز ۱۴۰۱، مراسمی با عنوان…

ادامه مطلب

شهروندان گرامی کارگروه فرهنگ و اندیشه انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای…

ادامه مطلب

«گزارش برنامۀ شب خیّام» روز شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۶، مقارن…

ادامه مطلب

با شکل گیری کمیته‌ی جدید شب شعر و موسیقی، انجمن…

ادامه مطلب

4/4