آرشیو دسته: فرهنگ و هنر

کارگروه فرهنگ و اندیشه تقدیم میکند: جشنواره هنری بزرگداشت احمد…

ادامه مطلب

«گزارش برنامۀ شب خیّام» روز شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۶، مقارن…

ادامه مطلب

با شکل گیری کمیته‌ی جدید شب شعر و موسیقی، انجمن…

ادامه مطلب

3/3