آرشیو عکس

FB_IMG_1447814920829
« 2 از 30 »

آرشیو ویدیو

PCASA TIRGAN FESTIVAL 2016
Australia Day Parade 2017 Persian Cultural Association of South Australia...
Persian Poetry and Music Night - Omar Khayyam
Australia Day Parade 2017 Persian Cultural Association of South Australia...
Persian Cultural Association of SA - Slideshow 01
Australia Day Parade 2017 Persian Cultural Association of South Australia...
Australia Day 2017 #IRAN #Persian
Australia Day Parade 2017 #PersianParade #AustraliaDay #Adelaide #PCASA #IRAN Persian...
Australia Day Parade Adelaide 2016-Persian team - Dance and Music- ایرانیان ادلید - رقص و موسیقی
انجمن فرهنگی ایرانیان استرالياي جنوبي در مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶...