سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری Offline Memebership را انتخاب کردید

Persian Cultural Association Annual Membership – Bank payment

قیمت برای عضویت $10.00 به ازای سال

عضویت بعد از365 روز منقضی خواهد شد.

اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید
اینجا را خالی بگذارید
آدرس صورت حساب
اطلاعات پرداخت ما پذیرفتیم Visa, Mastercard, American Express و Discover
/

PCASA Bank Details