اعضا هیأت مدیره

انجمن ایرانیان استرالیای جنوبی توسط هیأت مدیره ای متشکل از پنج عضو و دو بازرس اداره می گردد. اعضا شامل:

مرضیه بنائیان

دبیر انجمن


شاهین دشتی مقدم

خزانه دار


سحر خاجانی

نایب رئیس


شهرزاد اسفندیاری

رئیس هیأت مدیره


سورن عبادتگر

روابط عمومی


علیرضا صفات

بازرس


حمید حجارها

بازرس