تماس با انجمن

 

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم زیر برای انجمن ارسال فرمایید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

شماره عضویت

موضوع

پیام شما

آدرسی پستی انجمن

P.O. Box 496, Marden, Adelaide, South Australia South Australia 5070

ایمیل انجمن

communications@pcasa.org.au

 

Public Officer

publicofficer@pcasa.org.au